Privacyverklaring

Media Investment Management B.V., hierna te noemen MiM kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MiM en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MiM verstrekt. MiM kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam en functie
– Uw adresgegevens en bedrijfsnaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom MiM gegevens nodig heeft

MiM verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan MiM uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u afgesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang MiM gegevens bewaart

MiM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst van opdracht met u tot stand komt.

Delen met Anderen

MiM verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onderdeel van een overeenkomst met MiM is een geheimhoudingsverklaring die ook met derden wordt afgesloten die door MiM ingezet worden in het kader van een overeenkomst van opdracht.

Inzage persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mim.amsterdam. MiM zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

MiM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MiM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MiM verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MiM op via info@mim.amsterdam.  De website van MiM is www.mim.amsterdam en MiM is als volgt te bereiken:

Media Investment Management, Catharina van Clevelaan 28, 1181 BH Amstelveen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64024555
Telefoon: 06-24109497
E-mailadres:  george.bohlander@mim.amsterdam

Gewijzigd: mei 2018